Projektről

A Kedvezményezett neve: Szentpéterszeg Község Önkormányzata

A projekt címe: Idősek Nappali Intézménye épületének energetikai korszerűsítése

A támogatás összege: 25.299.829 Ft.

A támogatás mértéke: 95%.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: lásd lent.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

 • kivitelezés befejezése 2017. december 15.
 • projekt zárása: 2018. április 15.  

Projekt azonosító száma:1774688108

 

I.1.              Fejlesztéssel érintett épület bemutatása

A fejlesztés szempontjából releváns jelenlegi műszaki paraméterei:

A korszerűsítendő épület Szentpéterszegen, az Ady Endre utca 1. szám alatt lévő saroktelken helyezkedik el. A 2 dilatációs egységből álló, „U” alakú épület földszintes, nyeregtetős, alápincézetlen. A vendégforgalmi, személyzeti és gazdasági bejáratok a belső udvar felől közelíthetők meg. A többcélú nagyterem az újabban épült szárnyban kapott helyet.

Folyosóval, átadóablakkal csatlakozik a régebbi szárnyban található főzőkonyha blokkhoz. Az újabb épületrészben ezeken kívül szociális helyiségek, garázs helyezkedik el. 

Hagyományos építési technológiával készült, téglafalazatú, előregyártott vasbeton gerendás beton béléselemes födémű, magastetős épület. A falazat 30 cm vastagságú tégla falazóelemből készült. A födémek előregyártott vasbeton gerendás beton béléselemes szerkezetűek, a tetőszerkezet hagyományos fa tetőszerkezet, a tetőfedés sajtolt cserép fedéses. A hőszigetelések az építési kornak megfelelő szabványok szerinti mértékben és vastagságban készültek. A nyílászárók nagyrészt korszerűtlen fa nyílászárók. A külső felületképzés színezett kőporos vakolat. A fűtés gázkazánokról történik.

Összefoglalva elmondható, hogy az épület energetikai szempontból az építési korszakban az akkori szabványok szerint megfelelő volt, de az azóta eltelt idő a szabványok tekintetében jelentős változásokat hozott, illetve a beépített szerkezetek is jelentős fizikai amortizáción mentek keresztül. A jelenlegi szabványok és jogszabályi előírások szerint az épület energetikai szempontból korszerűtlen.

Jelenlegi funkciói:

Az Idősek Nappali Intézményét jelenleg a Nyírségi Intézményfenntartó Központ üzemelteti.  Nagy főzőkonyhával rendelkezik, nappali ellátást, szociális étkeztetést biztosít.

Az intézmény a településen élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatást igénylő személyeknek nyújt szolgáltatást, valamint az aktív életmódot folytató, társasági életet szívesen élő nyugdíjasok számára biztosít különböző szabadidős programokat.

Napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybevételére van lehetőség, mely jövedelemtől függően térítés köteles. Enyhén demens idősek nappali ellátását is vállalják.

A klubban az ellátást igénybe vevő idős korú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:

 • Egyéni esetkezelés.
 • Célzott beszélgetések alkalmazásával arra törekszenek, hogy az idős ember képes legyen túljutni akadályozott állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait.
 • Ünnepekhez kötődően: farsangi mulatság, nőnapi köszöntés, húsvéti ünnepkör, anyák napja, névnapok megtartása. Idősek Világnapja, halottakról való megemlékezés, Mikulás, Karácsony ünnepe, Költészet Világnapja, generációs találkozó, készségfejlesztő foglalkozások, környezetgondozás.
 • Szabadidős programok szervezése.
 • Társas,- memória,- és szójátékok.
 • Kiállítások látogatása, kirándulások.
 • Kerti sütögetés, főzés.
 • Kézműves foglalkozás: dekorációk készítése, színezés, varrás.
 • Szellemi, ügyességi vetélkedők.
 • Témaorientált beszélgetések.
 • Közös séták.
 • Napi sajtó elolvasása, aktuális hírek közös megbeszélése.
 • TV nézés, DVD filmek nézése.
 • Társas- és kártyajátékok, vetélkedők.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja: A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A nappali ellátás alapja a megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát.

 

I.2.              A fejlesztés szükségessége

A fejlesztés szükségességét leginkább az indokolja, hogy az Idősek Nappali Intézménye épületének jelenlegi állapota nagymértékben rontja a településről alkotott képet, ugyanakkor az épület az itt élő lakóközösség számára jelentős értéket képvisel és szervesen illeszkedik a településrész rendezett központjához.

 Mindemellett jelenleg a tervezett fejlesztés helyszínén és a település egyéb részein is:

 • a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően néhány kivétellel a településképet alkotó épületek leomlott állapotúak, felújítást igényelnek, műszaki színvonaluk elavult;
 • az aktív közösségi élet gyakorlásához elengedhetetlen korszerű helyszínek és technikai feltételek kiépítettsége nem teljes körű;
 • az közeli nagyobb településeken és városokban jóval több lehetőség adott a különböző formájú közösségi tevékenységek végzésére (például színi előadások, népi- és egyéb táncórák, különféle kreatív és kézműves foglalkozások, stb.), melyekkel a település így nem tud versenyezni.

Fentieken túl jelen fejlesztés jelentősen hozzájárul:

 • a környezet szebbé tételéhez,
 • az ott élők helyi identitásának növeléséhez,
 • a korszerűbb körülmények között végzett közösségi munka ellátásához, valamint
 • a környező településekkel szembeni versenyhátrány leküzdéséhez.

Az új közösségi programok és szociális szolgáltatások által az érintett településrészeken élő kb. 800 fő életkörülményeinek javulása érhető el.

 

I.3.              A fejlesztés célja és tartalma

A fejlesztés célja az Idősek Nappali Intézménye, mint a településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója, fejlesztése és energetikai korszerűsítése, ezáltal a vidéki térség kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése.

A tervezett fejlesztés műszaki paraméterei:

Az épület energetikai korszerűsítése keretében a külső falazat 15 cm vastagságban, a födém pedig 25 cm vastagságban utólagos hőszigetelést kap. A fa nyílászárók korszerű műanyag nyílászárókra lesznek cserélve, helyiségenként 1 db légbevezetővel ellátva. A kazánhelyiség nyílászárói tűzgátló nyílászárókra lesznek kicserélve. A meglévő homlokzati gázvezetékek és a meglévő füstgázelvezető kémények, valamint füstgáz elvezető nyílások (gázkonvektor) a homlokzat síkjától kiemelésre kerülnek a tervezett szigetelés vastagságában.

Részletezve:

Utólag hőszigetelt meglévő falszerkezet (30 cm): weber nemesvakolat, weber G700 vékonyvakolat alapozó, weber therm üvegszövet háló, weber M710D terra ragasztó-üvegszövet háló beágyazásához. 15 cm weber therm EPS homlokzati hőszigetelés ragasztásos és mechanikai rögzítéssel, 2 cm meglévő kőporos vakolatra 1,5 cm alapvakolat, 30 cm meglévő tömörtégla falazatra, 1,5 cm belső vakolat és festés.

Utólag hőszigetelt meglévő lábazat: weber lábazati nemesvakolat, weber G700 vékonyvakolat alapozó, weber therm üvegszövet háló, weber M710D terra ragasztó-üvegszövet háló beágyazásához, 15 cm weber therm EXTRUDÁLT lábazati hőszigetelés ragasztásos és mechanikai rögzítéssel, 1,5 cm alapvakolat és 25 cm meglévő tömörtégla falazat.

Utólag hőszigetelt meglévő födém: 25 cm üveggyapot hőszigetelés, 8 cm hőszigetelés, 1 réteg PE fólia, 24 cm előregyártott vb. födém és 1 cm vakolat.

Nyílászárók:

Külső nyílászáró szerkezetek hőhídmentes műanyag szerkezetek, hőszigetelt üvegezéssel, az energetikai leírás szerinti műszaki teljesítménnyel. Fix és bukó–nyíló kivitelben készülnek, a meglévő fa ablakokkal azonos működési móddal.

Épületgépészet:

Beépítésre kerül két Viessmann Vitodens 100-W kondenzációs gázkazán. Az égéstermék elvezetése koaxiális turbócsővel kerül a tető síkja fölé kivezetésre.

A használati meleg víz energiaellátására három Vitosol 200-F síkkollektor kerül beépítésre egy 300 literes meleg víz tárolóval.