Rácz Mihály Rácz Mihály

városi főjegyző, újságíró, költő

(Szentpéterszeg, 1844.02.23. - Nagyvárad, 1909.01.29.)


Szülei Rácz Gábor és Kis Zsuzsanna. Jogot végzett a debreceni kollégiumban. 1882-től 1900-ig Nagyvárad főjegyzője, 1900-tól haláláig a nagyváradi kerületi munkás betegsegélyező pénztár igazgatója volt. 1871-ben egyik megalapítója és 1871-től 1873-ig főszerkesztője a Nagyvárad című politikai lapnak, 1875-ben pedig Laszky Árminnal és Dus Lászlóval egyik alapítója és főmunkatársa a Szabadság című napilapnak. Jórészt az 1848-49-es szabadságharc eseményeivel foglalkozó cikkei és tanulmányai a Nagyváradban jelentek meg. Költeményeket írt a Figyelőbe (1874), a Vasárnapi Újságba (1867,1870,1894) és más vidéki lapokba. Rácz Mihály munkássága nyomán a Nagyvárad című újság körül olyan értelmiségiek tömörültek mint: Lukács Béla, Gyalokay Antal, Bevilaqua Rudolf, Ábrányi Kornél, Ember György, Sólyom Fekete Ferenc, Hlatky Endre, Rádl Ödön és Várady Zsigmond. 1894-ben Nagyvárad város képviseletében részt vett és koszorúzott Kossuth Lajos torinói temetésén. 1897-ben indul Nagyváradi polgármesteri címért - de Bulyovszky Józseffel szemben alulmarad.

Felesége Komlóssy Jozefa (1832-1894) három gyermekük született.

1900-as nyugdíjazására így emlékezik a Pesti Hírlap:

" Rácz Mihály, Nagyvárad város főjegyzője, huszonhét évi szolgálat után nyugalomba vonult. A közgyűlés, amely nyugdíjazását kimondta, hosszas és derék szolgálatáért egyhangúlag kifejezte elismerését s érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta. Rácz Mihály, aki Nagyváradnak legnépszerűbb polgára s akinek a város fejlődése körül nagy érdemei vannak, mint hírlapíró és poéta is ismeretes. Éveken át szerkesztője volt a „Szabadságnak“ s bájos költeményei, amelyek önnálló kötetben jelentek meg, annak idején nagy feltűnést keltettek. Sal Ferenc lemondása után Rácz Mihály is pályázott a polgármesteri állásért s alig pár szavazattal kapott kevesebbet mint ellenfele. A nyugalomba vonult főjegyzőnek a város elismeréséről szóló jegyzőkönyvet ma nyújtották át."                  [ PESTI HIRLAP 1900-08-15]


Munkái: 
- Bimbók és csalányok. Pest 1867. (Költemények)
- Ötven költemény. Nagyvárad 1868. (Nyomtatva Pesten)
- Hárfahangok. Nagyvárad 1875. (Nyomtatva Pesten)