Főoldal


felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára „A” típus estén a 2020/2021. tanév második, és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, illetve „B” típus esetén hat félévre igényelhető szociális ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása megtekinthető Szentpéterszeg Község Önkormányzata hirdetőtábláján (4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. szám alatt) és a www.szentpeterszeg.hu honlapon. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 05.